ต้อนรับ ดร.จำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลั

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

เปิดห้องนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

JOB FAIR PATHUMTHANI 2020 และราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 2563

นายจรูญศักดิ์ สิงหเด

Read more