พิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพ รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

พิธีรดน้ำศพและสวดอภิ

Read more

มอบพันธุ์บัวจากพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี  แก่ ร้อยเอกพงษ์ศิริ ชิดไธสง เพื่อนำไปศึกษาพันธุ์บัว และปลูกที่กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

ผศ.สุมานิการ์  จันทร

Read more

ประชุมหารือประเด็นเร่งด่วนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย ฯ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร ร่วมในพิธีเปิดอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ทำการพัฒนาร่วมกับบริษัทแก้วกานดา จำกัด ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดตั้งอุโมงค์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19

คณะเทคโนโลยีสื่อสารม

Read more