ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 41 ปี วันที่ 18 ม.ค.2559 (อัลบั้ม 1)

วันสถาปนามหาวิทยาลัย

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 41 ปี วันที่ 17 ม.ค.2559 (อัลบั้ม 2)

วันสถาปนามหาวิทยาลัย

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 41 ปี วันที่ 17 ม.ค.2559 (อัลบั้ม 1)

วันสถาปนามหาวิทยาลัย

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเทคนิคการสร้างงานการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint 2013

โครงการอบรม เทคนิคกา

Read more