โครงการอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพที่ปรึกษาทางธุรกิจ รุ่นที่ 1

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษ

Read more

ภาพบรรยากาศ งานสัมมนา ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ

“ปลุกพลัง SMEs พลิกว

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc และสรุปค่าสถิติของแบบสอบถาม

การสร้างแบบสอบถามออน

Read more