รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 28 ธ.ค. 2560

ลงนามบันทึกความเข้าใ

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานใน พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 27 ธ.ค. 2560

ตักบาตร – รศ.ด

Read more

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 27 ธ.ค. 2560

ประชุมสภา – การประชุ

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 25 ธ.ค. 2560

ลงนามความร่วมมือ &#8

Read more

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย 21 ธ.ค. 2560

ร่วมมือ – ดร.ส

Read more