การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำวันที่ 25 เม.ย. 2561

ประชุมสภา – การประชุ

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 24 เม.ย. 2561

จัดการหลักสูตร – ผศ.

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 23 เม.ย. 2561

จัดการหลักสูตร – สำน

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มทร.ธัญบุรี” 21 เม.ย. 2561

บริหารความเสี่ยง &#8

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมแถลงข่าวเปิด “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” 18 เม.ย. 61

แถลงข่าว – รศ.

Read more