ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน แนวคิดการบริการนักธุรกิจรุ่นใหม่

ออกอากาศวันที่ 24 พฤ

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน ขนมไทยเก้าพี่น้อง

ภาพบรรยากาศการบันทึก

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY เมียงบัวหลวงและเมี่ยงคำสำเร็จรูป

   ภาพบรรยากาศการบัน

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY น้ำพริกจากบัว

   ถ่ายทำเมื่อวันที่

Read more