ภาพบรรยากาศการสัมนาโครงการการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hand-On)

เมื่อวันที่ 20-22 มิ

Read more

ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

รายงานการประชุมร่วมน

Read more

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

ภาพบรรยากาศรายงานการ

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY แปลรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (ชุมชน ศูนย์สายใยรัก)

ถ่ายทำเมื่อวันที่ 31

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน การพัฒนานวัตกรรมแบบเรียบง่าย

ให้สัมภาษณ์โดย ดร.กุ

Read more