สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีเปิดป้ายสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเ

Read more

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

คณะผู้บริหาร คณาจารย

Read more

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ดร.วิชัย พยัคฆโส รอง

Read more