รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี

เชิดชูพลเมืองดี  &#8

Read more

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เปิดโครงการ –

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี คนใหม่ รับมอบงานนายกสมาคม

รับมอบงาน – รศ

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี รณรงค์รับบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

นักศึกษามหาวิทยาลัยเ

Read more