ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์จาก Finland University ประเทศฟินแลนด์

ต้อนรับ – ผศ.ด

Read more

– รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัย ส่งมอบเงินจากการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

  ช่วยเนปาล &#8

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมถวายผลงานประติมากรรมนูนสูง 3 มิติ

ส่งมอบ – รศ.ดร.ประเส

Read more

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สนพ.สสน.สป. ประจำปี ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ

เนื่องในวันคล้ายวันส

Read more