พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 28 พ.ย. 2555 (บ่าย) อัลบั้ม 2

   
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี