พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 พ.ย. 2555 (บ่าย) อัลบั้ม 6

  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี