พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 พ.ย. 2555 (เช้า) อัลบั้ม 3

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี