พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 26 พ.ย. 2555 (บ่าย) อัลบั้ม 7

 
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี