พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 26 พ.ย. 2555 (เช้า) อัลบั้ม 5

    
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี