ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24 พ.ย. 2555 (บ่าย) อัลบั้ม 1

   
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี