ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 พ.ย. 2555 (บ่าย) อัลบั้ม 1

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี