ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 พ.ย. 2555 (เช้า) อัลบั้ม 6

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี