ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 พ.ย. 2555 (เช้า) อัลบั้ม 3

 
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี