ต้อนรับคู่สมรสคณะทูตานุทูต ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.อรุณี  อินทรไพโรจน์  รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้การต้อนรับคู่สมรสคณะทูตานุทูต  และคณะกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555