ประชุมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มทร.ธัญบุรี