ภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร”

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร” ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา 12.00 น.-17.00 น.

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร
มทร.ธัญบุรี จัดสัมมนาการศึกษา
สัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร”