คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมจัดสวนโชว์แสดงงานดอกไม้ประจำปี ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด ครั้งที่ 26

อาจารย์พิศาล ตันสิน และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมจัดสวนโชว์แสดงงานดอกไม้ประจำปี ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด  ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2555