วันราชมงคลน้อมเกล้าฯ และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

“วันราชมงคลน้อมเกล้าฯ และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ”

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี