ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันที่ 11 กันยายน 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี