ลงนามความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรีพร้อมกับผู้แทนจากอีก 6 มทร. ลงนามความร่วมมือกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อการศึกษา วิจัย และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี