นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ ชุด ดอกไม้แย้มบาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555

อาจารย์สาโรจน์  อนันตอวยพร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดแสดงผลงานนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ ชุด ดอกไม้แย้มบาน ณ หอศิลป์ แอด บอง แกลเลอเรีย บอง มาร์เช่ มาร์เก็ต พาร์ค กรุงเทพฯ