ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี”

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีมอบรางวัลเกียรติยศ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2555 สาขาบริหารจัดการด้านวิชาการและงานวิจัย แก่ ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์