พิธีเปิดกีฬา Engineering Game ครั้งที่ 19

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา Engineering Game ครั้งที่ 19 ณ โรงยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี