คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.ธัญบุรี) ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ร็อคกี้ การ์เมนท์ จำกัด บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด(มหาชน) และบริษัท เป๊ปโป้แฟชั่นกรุ๊ป จำกัด เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี