ภาพบรรยากาศ งานสืบสานวัฒนธรรมไทย’55 ครั้งที่ 18 (กองประชาสัมพันธ์)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย’ 55 ครั้งที่ 18 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดี เวลา 9.00-12.00 น.