ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย จากอินโดนีเซียเยี่ยมมหาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553