มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ Dian Nuswantora University ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ Dian Nuswantora University ประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ณ ห้องประชุมรัตอุบล มทร.ธัญบุรี