คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว