พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมพิธี วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี