พิธีปิดการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2566 กีฬาเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม และสุขภาพที่แข็งแรงแก่นักศึกษา พร้อมมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬารวม และมอบถ้วยรางวัลการประกวดผู้นำเชียร์ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมพิธี วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี