รับมอบชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัยจากองค์การเภสัชกรรม (GPO)

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ชุดตรวจ ATK จำนวน 20,000 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 150,000 ชุด จาก ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี