พิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในด้านเทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีการอาหารและการกำจัดขยะในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมลงนาม และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน  วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี