คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนเคหะรังสิต (คลองหก)

นศ.สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี รีโนเวท 10 ร้าน น่านั่ง

ชุมชนเคหะรังสิต คลองหก

“ร้านป้าขายดีขึ้น คนมากินเยอะกว่าเดิม ป้าชอบรูปที่น้อง ๆ เขียนให้หน้าร้าน มันน่ารัก ทำให้ร้านป้าสะดุดตา” ‘ป้าเยาว์’ นางพเยาว์ ภักตรสุวรรณ เจ้าของร้านพเยาว์ ตามสั่ง เล่าให้ฟังตอนลงพื้นที่ชุมชนเคหะรังสิต คลองหก ผลงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนเคหะรังสิต (คลองหก) 10 ร้าน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมร้านนำทีมโดยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นางยุพเยาว์  หลีนวรัตน์  รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี นางสาวเกวลิน  หลีนวรัตน์ (สจ. ฝ้าย) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อ.ธัญบุรี เขต 5 และทีมงาน

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เผยว่า การออกแบบและพัฒนาร้านค้าในชุมชน ความร่วมมือของ คณาจารย์ และนักศึกษา พัฒนาและฟื้นฟูชุมชน นำความรู้จากการวิจัย ทุน บพท.ปี 2563 “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนเคหะชุมชนรังสิต (คลองหก)” งานบริการวิชาการเพื่อสังคมคณะฯ ปี2566 “โครงการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนสุขภาวะเคหะรังสิตคลอง 6 ปีที่ 2”และการเรียนการสอนในวิชา “สถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ให้กับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล และอาจารย์นฤมล กลิ่นบุบผา เพื่อพัฒนาถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชน ให้ชุมชนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และสร้างการเรียนรู้และทดลองการเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพแก่นักศึกษา นำความรู้มาพัฒนาทั้ง 10  ร้าน ได้แก่ ร้าน Stupid Fries ทอดโง่ ๆ ครัวบ้านแขก ร้านเฟริสท์ ร้านเจ๊แหม่มก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณ ร้านขายของชำป้านิด ประชาชาติร้านหนังสือ ชาปังเค้กมินิ ร้านรับทำ-ซ่อมมุ้งลวด ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวินเทจ พเยาว์อาหารตามสั่ง

‘แพร’ นางสาวณัชชา แซ่เล็ก ตัวแทนกลุ่มออกแบบและพัฒนา Stupid Fries ทอดโง่ ๆ เล่าว่า บวกกับความคิดจากแฟรนไชส์ ผสมกับความต้องของเจ้าของร้าน ออกแบบร้านโดยใช้สีที่เป็นไอคอนิคคือ สีเหลือง สีดำ และจัดฟังก์ชันการใช้งานให้มีความระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยการติดเมทัลซีทลงไม้เก่าเพื่อป้องกันฝน และทำให้ดูใหม่ มีการติดระแนงกันฝุ่นกันแดดระหว่างที่มีการทำอาหาร สร้างชั้นวางเพื่อการวางอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบ

ตัวแทนกลุ่มพัฒนาร้านเจ้แหม่มก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณ ‘ภีม’ นางสาวพันพัสสา นิโครธานนท์ เล่าว่า ทางกลุ่มได้คุยและปรึกษาเจ้าของร้าน ออกแบบป้ายและโลโก้หน้าร้านใหม่  โดยเน้นความเรียบง่าย สดใส และความสง่างามด้วย 3 โทนสี สีขาวให้ความรู้สึกสะอาด สีครีมสื่อถึงความร่ำรวย และสีแดงเพิ่มความอยากอาหาร กระตุ้นความรู้สึกอยากลิ้มลอง เริ่มปรับปรุงร้านโดยทาสีระแนงไม้สีขาว ติดผ้าใบกันแดด ทาสีเฟอร์นิเจอร์บางส่วนให้เป็นสีแดง ออกแบบและติดป้ายเมนูให้ดูดียิ่งขึ้น

เช่นเดียวกับ‘แพร’ นางสาวแพรวา กางถิ่น ตัวแทนกลุ่มพัฒนาร้านพเยาว์ ตามสั่ง เล่าว่า ลักษณะของร้านนี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัสดุเป็นสังกะสี พื้นคอนกรีต และหลังคาเมทัลซีท จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากเจ้าของร้านอยากให้ร้านมีสีเขียวเพื่อดึงดูดสายตาลูกค้า มีเมนูและป้ายบอกทางเข้าร้าน ทางกลุ่มจึงได้ทาสี และสร้างจุดสะดุดตา ด้วยการช่วยกันวาดลวดลายอาหารลงไปหลังจากทาสี และมีการต่อโต๊ะที่สามารถพับเก็บได้ ออกมาตรงข้าง ๆ ร้าน เพื่อให้ลูกค้ามีที่นั่งสำหรับนั่งทาน หรือนั่งระหว่างรออาหาร

นางสาวรัตนาวดี สารีคำ เจ้าของร้าน Stupid Fries ทอดโง่ ๆ เล่าว่า ด้วยทางร้านติดลิขสิทธิ์ของแฟรนไชส์ทำให้มีข้อจำกัดทางด้านการออกแบบ แต่น้อง ๆ ออกแบบและทำออกมาได้ดีมาก ร้านดูสะอาด สวยงาม ประทับใจที่น้อง ๆ ติดระแนงกันฝุ่นและกันแดดเพื่อ ทำให้การประกอบอาหารง่ายขึ้น ที่สำคัญน้อง ๆ เก็บกวาด อุปกรณ์เรียบร้อยหลังจากทำงาน

สมกับการเป็นว่าที่สถาปนิกในอนาคต นำความรู้ไปใช้ในระหว่างที่เรียน สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้าง ถือเป็นการลงมือปฏิบัติที่คุ้มค่า สร้างผลงานในการพัฒนาชุมชนที่มีความยั่งยืนต่อไป

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี