การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast Asia 2023”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast Asia 2023” โดยมี ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยยการฝ่ายวิจัยศูนย์ TVET ประเทศไทย รศ.ดร.อุเทน คำนาน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ Prof.Dr.Thomas Schröder, TU Dortmund, Germany; Moderator ได้เข้าร่วม วันที่ 25 กันยายน 2566 ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ กรุงเทพ

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี