กิจกรรมศึกษาดูงาน “นวัตกรรมผ้าใยกล้วย จังหวัดปทุมธานี”

รศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “นวัตกรรมผ้าใยกล้วย จังหวัดปทุมธานี” โดยมีคณะจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology: MOST) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

ออกแบบและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี