รับรางวัล GOLD MEDAL จากการประกวด INNOVERSE Innovation & Invention Expo 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ และเครือข่ายหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล GOLD MEDAL จากการประกวด INNOVERSE Innovation & Invention Expo 2023 August 28th-29th, 2023 Georgia Gwinnett, GA,USA (Online) จากผลงานเรื่อง BCC-green concrete (Bagasse Ash with Calcium carbide residue and calcite as aggregate)

 

ออกแบบและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี