การประชุมคณะกรรมการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี และการประชุม Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี