การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 1/2566

ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี