ผู้บริหารและบุคลากรกองคลัง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ ดร.สุทิศา จันทรบุตร ผู้อำนวยการกองคลัง  ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ  วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี