พิธีเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 32 สาขาวิชาจิตรกรรม

ศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 32 สาขาจิตรกรรม มทร.ธัญบุรี

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา ศิริกูล รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 32 สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศน์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ โดย ‘วิน’ นายโสภณ เวชปาน ประธานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 32 เล่าว่า ในการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษา โดยผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ แสดงถึงศักยภาพของนักศึกษา สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ อีกทั้งยกระดับคุณค่าทางจิตใจของสังคมมนุษย์ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสุนทรียะ ของความซาบซึ้งในศิลปะ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีผลงานจิตรกรรมรวม 38 ผลงาน

เจ้าของผลงาน ‘สายใยแห่งชีวิต’นางสาวนุชจารา กาลมูสิทธิ์ ‘จิตร’ เล่าว่า ด้วยความผูกพันกับธรรมชาติ ที่ถูกหล่อหลอมมาจากถิ่นกำเนิดเป็นคนใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชชินกับสภาพแวดล้อมตามฤดูกาล ชีวิตที่ไม่วุ่นวาย ต้องเข้ามาเรียนในเมือง มีการปรับตัว จึงอยากถ่ายทอดความเป็นกลิ่นอายของธรรมชาติ ผ่านเทคนิคการใช้เส้น สื่อถึงเส้นใยชีวิตความสุขในความงามธรรมชาติ ผูกพันกับทางบ้าน ใช้สีที่ลึกลับ ทำให้ภาพที่ออกมาสมบูรณ์แบบ

ทางด้าน ‘ปาล์ม’ นางสาววิไลลักษ์ มุงคุณแสน เจ้าของผลงาน ‘ความงามที่บิดเบือน’ เล่าว่า อยากถ่ายทอดภาพวาดออกมาจากความรู้สึก ของผู้หญิงที่มองตัวเองไม่สวย มักจะมองว่าตัวเองมีรูปร่างที่ผิดเพี้ยน ขาดความมั่นใจในตัวเอง ผ่านเทคนิคสีอะคริลิคบนแคนวาส ออกมาทั้งหมดสองภาพ โดยภาพแรกเป็นผู้หญิงรูปร่างอ้วน แต่สามารถโอบกอดตัวเองไว้ได้ ส่วนรูปที่สอง ผู้หญิงที่รูปร่างช่วงบนหุ่นดี แต่ช่วงล่างอ้วน ซึ่งทั้งสองภาพต้องการสื่อ ทุกคนมีความปกติ แต่เกิดจากความคิดที่มองว่าไม่สวยไม่สมบูรณ์ โดยใช้โทนซีเปีย ถ่ายทอดถึงความวิตกกังวล

ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 32  ของนักศึกษาสาขาจิตรกรรม มทร.ธัญบุรี ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน พ.ศ.2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี