ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไทย เนเชอรัล ฮิรุดิน จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ นายสมชาย  สว่างพัฒนกุล  ประธานกรรมการบริษัท ไทย เนเชอรัล ฮิรุดิน จำกัด  ลงนามความร่วมมือเพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงปลิง และศึกษาวิจัยสารสกัดฮิรุดินจากปลิงเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี