พิธีเปิดงาน International Day และ ถนนสายวัฒนธรรม

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดงาน International Day  และถนนสายวัฒนธรรม  ภายในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 66  โดยมี นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมพิธี วันที่ 18 มกราคม 2566  ณ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี