พิธีเปิดงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RMUTT’66 และ งาน Open House

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RMUTT’66 และ งาน Open House เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี พร้อมร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับ คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ  วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี